Predpokladané ceny a možnosti financovania

Predpokladané ceny:

Možnosti financovania:

úver ŠFRB
pre mladé rodiny do 35 rokov a príjmom do max 4 násobku živ. minima

komerčný úver


Kontakt

L a Z Čech, s.r.o.
Balkán 53
P.O.BOX 105
960 95 Zvolen

Tel.: +421 45 202 89 47
Fax: +421 45 532 24 73
E-mail: lzcech@lzcech.sk


Pobočka Prešov:
Bardejovská 15
08001 Prešov
Mob: +421 903 508 123