Príprava obnovy bytového domu

Pred obnovou bytového domu...

  • spracujeme tepelno-technický posudok bytového domu
  • posúdime úspory a návratnosť investície
  • pripravíme analýzu vašich vlastných prostriedkov
  • vypracujeme projektovú dokumentáciu
  • vybavíme stavebné povolenie
  • zabezpečíme financovanie vrátane žiadosti o dotáciu z MDVaRR

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať.


Kontakt

L a Z Čech, s.r.o.
Balkán 53
P.O.BOX 105
960 95 Zvolen

Tel.: +421 45 202 89 47
Fax: +421 45 532 24 73
E-mail: lzcech@lzcech.sk


Pobočka Prešov:
Bardejovská 15
08001 Prešov
Mob: +421 903 508 123